uzman arıcılık

22 Ocak 2019 Salı

Koloni Yağmacılığına Ani Önlem


Bir kovanın yağmaya uğradığını görürseniz arıcılık malzemeleriniz hazırda olmalı ve derhal körükle giderek kapıdan içeriye duman verilmeli hatta körüğün haznesine nemli saman koyarak koyu renkli duman verilmelidir. Kovan kapıları bir iki arı geçecek kadar daraltılmalıdır. Eğer arılar gene kovana girmeye çalışırlarsa, kovan kapısı tamamen kapatılmalıdır. Yağmacıların zerine biraz soğuk su püskürtmek fayda sağlamaktadır. Bu çalışmalar içeriye girmek için hırs ve isteklerini azaltmaktadır. Kapısı kapanan kovanın arılarını havasızlıktan bunaltmamak için gövde üzerine ince örme tel mıhlanmış olan kovan kapağı koymalıdır. Örtü tahtalarının bir tanesini kaldırarak arıların hava almalarını kolaylaştırmalıdır. Ertesi günü bir kovanı muayene ederek arılarını pek az ve zayıf bulursanız arıları çok olan diğer bir kovanın arılarıyla birleştirmelisiniz. Çok defa yağmaya uğrayan kovanda ana arı bulunmadığı veya pek yaşlı ise yaramayacak bir halde bulunduğu görülür.
Yağmayı durdurmak için şu usül kullanılmaktadır.
Yağmaya uğrayan kovanı yerinden kaldırarak yağma edilen kovanın yerine koyarlar. Hangi kovanın yağmacılık yaptığını anlamak için yapmaya uğrayan kovanın kapısı önüne toplanan arıların üzerilerine biraz un serpmelidir. Una bulaşan yabancı arıların hangi kovana girdiğine dikkat ederseniz yağmacı kovanı bulursunuz.
Güneş battıktan sonra kovanlarda sükunet görüldüğü halde yağma yapana kovanın arılarında yine uçuşmalar devam ettiğinden yağmacı kovanı bu suretle de anlamak mümkün olur.
Kovanların yerlerini değiştirmek usulü ile yağmacılığı önlemek her yerde kabil değildir. Duvar arkasında bulunan komşu arıcının kovanlarından yağmacı arıların gelmeleri mümkündür. Bu halde bu usulü kendi arılığınızda kullanabilirsiniz. Yağmacı kovanın yerini değiştirmekle yeni yerlerine alışan arılar kovanlarını yabancılara karşı daha iyi korurlar.


14 Ocak 2019 Pazartesi

Seleksiyon Kutularına Suni Petek Takmak


Seleksiyon kutularına yapılmış ballar alıcıya güzel görünmesi, taşınma esnasında kopmaması, kovanda iken arıların düzgün bir halde petek yapmaları ve kovandan kolayca çıkarılması için bunlara suni petek ve ince petek takılmalıdır. Suni petekleri arıcılık malzemeleri satan yerlerden temin edilebilmektedir. Düzgün bir halde ince suni petek takılmadıkça güzel ve gösterişli ballar alınamaz. İnce suni petekleri bütün olarak takmazlar. Bunun sebebi: kovanın sıcaklığı ile peteğin çarpılmaması içindir. Bundan başka işçi arılar peteğin alt kısmını iyice seksiyon kutusuna tutturamadıklarından taşınmasında güçlük görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için iki parça olarak yapıştırılmalıdır. Büyük petek parçasını yapıştırdıktan sonra biraz boşluk bırakarak ikinci parçayı yapıştırmalıdır.
Suni petek kullanımın faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz.
1) Arılar 13 veya 15 kilo bal yiyerek bir kilo petek yaptıklarından kendilerine hazırlanarak verilen peteklerden faydalanırlar.
2) Suni peteğin gözleri işçi arılara göre yapıldığından bu gözlerden yalnız işçi arılar doğacağından kovanda erkek arıların çoğalmasına imkan bulunmaz.
3) Mahsül zamanı ballı petekler santrifüj ile süzme bal yapıldıktan sonra tekrar kovana konulmak üzere yıllarca kullanılır.
4) Arılar aynı kalınlıkta düzgün olarak peteklerini yaptıklarından bol hava alarak petekler arasında rahat bir halde dolaşırlar ve az zamanda çoğalmalarını kolaylaştırır.

7 Ocak 2019 Pazartesi

Arıcılıkta Arı Yemlerine Dikkat Edilecek HususlarÇiçek tozu, çiçek tozu karışık ve çiçek tozu yerine kullanılan arıcılık malzemeleri satan yerlerden temin edilen yemlerle yapılan yemlemelerden başarılı sonuç alınabilmesi için özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1) Kullanılacak soya ununun içindeki yağ oranı en fazla %5-7 olmalı, yağ kimyasal yöntemlerle değil, mekanik yöntemlerle alınmış ve çok iyi öğütülmüş olmalıdır. Unun ince bir elekten geçtikten sonra kullanılması daha iyi olur. Arılar kaba taneleri yiyemedikleri için dışarıya atarlar. Dip tahtasına biriken artıklar küflenmelere ve birçok zararlının hücumuna neden olur.
2) Katı yem verilmesi bal özü akımından 6 hafta önce başlanılmalıdır. Bu süre içinde, kolonilerde yavru yetiştirme faaliyeti en yüksek düzeye ulaşır. 21 gününü doldurmuş ergin arı miktarı çok fazla olacağından, bal hasat mevsimine koloniler koloniler kuvvetli olarak girerler.
3) katı yemlerle yemlenen kolonilerde yeterli miktarda yedek balları bulunmalıdır. Yeterli balı olmayan koloniler, ayrıca şeker şurubu ile beslenmelidir. Aksi takdirde kadro geliştirme ve bal verimi düşer.
4) bu yemlerle kuvvetli genç arı kadroları elde edileceğinden eğer koloniler bölünerek çoğaltılamayacaklarsa, oğul vermelerini önlemek için zaman zaman kontrol edilerek geniş yer sağlanmalı, oğul önleme tedbirleri alınmalıdır.
5) arılar serbestçe uçuş yapamadıkları, uzun süre kovanlarında kaldıkları zamanlarda katı yemler verilmelidir. Arılar bağırsaklarında biriken artıkları atmayacaklarından, dizanteriye yakalanma ihtimalleri vardır.
6) Yemleme başarılı, hava ve mevsimin gidişine bağlıdır. Soğuk ve serin havalarda başarı zayıf, normal ilkbahar şartlarında ise iyi sonuç alınabilmektedir.

3 Ocak 2019 Perşembe

Kolay Bal Çıkartmak İçin Arı Kaçırma Aleti


Kovanlardan rahat ve kolaycabir halde bal çıkarma işlemi yapabilmek için Forter adındaki arıcı gayet sade yapılmış bir arıcılık malzemesi olan arı kaçırma aletini icad etmiştir. Bu alet kovan gövdelerine konulmuş olan ekleme kutularından kolayca balları çıkarmak için yapılmıştır. Eklemelerden bal çıkarmak için gövdenin üzerine arı kaçırma aletini yerleştirmiş olan bir örtü tahtasını kullanmak uygun olmaktadır. Örtü tahtalarının kenarlarına 1,5 cm. yükseklikte tahta çubuklar eklenmelidir. 7 ve 14 saat sonra ekleme kutularında bulunan arılar gövdeye ineceklerinden eklemelerde ancak bir kaç arı bulunduğu görülür. Eğer eklemede ana arı veya petek gözlerinde sürfeler bulunmakta ise bu halde işçi arıların alt kata inemeyeceklerini hatırlamalısınız. Arı kaçıran aletini koyduğumuz zaman bir biri üzerinde bulunan eklemelerin birleştikleri yerlerde aralık bulunmamalıdır. Bu boşluklar killi çamur veya mcaun ile kapatılmalıdır. Kovanlardan bal aldığımız zaman bulunduğumuz yerlerde çiçek ve nektar akımı devam ediyorsa taşınan petekler geceleri santifuj makinasından geçirilerek balları süzdükten sonra tekrardan yarım çerçeveli eklem kutularını gövde üzerine yerleştirmelisiniz. Koyduğumuz petekler hazır olarak bulunduklarından arılar tekrar yeniden bal doldururlar. Nadir olmakla beraber bazı yıllarda bir hafta sürecinde koyduğumuz eklemeleri doldurduklarına şahit olursunuz.
            Bal süzme makinesini kullandığımız zamanlarda çevrede hiç çiçek kalmayarak nektar kıtlığı olduğu dönemlerde süzme ballarını çıkardığımız petekler üzerinde bal bulaşığı bulunduğundan bunları kurutmak ve temizlemek için gündüzün kovanları koymak hatalıdır. Arılar bu durumlarda derhal yağmacılığa başlayarak birbirlerinin kovanlarına girmeye çalışırlar. Güneş battıktan sonra bal bulaşığı bulunan yaş petekleri kovanlara koymalısınız.

26 Aralık 2018 Çarşamba

Arıcılıkta Varroa Zararlısı ile Mücadele Nasıl Yapılmalıdır ?


Varroanın en önemli özelliği gelişmekte olan formlarının ve genç dişilerinin kapalı yavru gözlerinde bulunmalarıdır. Bu nedenle parazite karşı kullanılacak ilaçların etkinliğini ve başarı şansını artırabilmek için ilaçlamaların yavrusuz dönemlere denk gelen mevsimlerde yapılması şarttır. Mücadele için en uygun zaman ise kolonilerde kuluçka faaliyetlerinin ve kapalı yavru gözlerinin en az olduğu erken ilkbahar ve geç sonbahardır. İlaçlamalar balda kalıntı bırakmaması için nektar akımı ile bal hasadı arasında kalan dönemin dışında yapılmalı, temel arıcılık malzemelerine kimyasal bulaşmamasına özen gösterilmelidir.
Mücadeleden önce varrolara karşı önerilen korunmaya önem verilmesidir. Unutulmamalıdır ki çoğu kimyasal balda kalıntı bırakır ve balın kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Yağmacılık karşı önlem için kovan uçuş delikleri daraltılmalıdır. Enfeksiyon kovanda yoğun bir şekilde var ise kovan yakılarak imha edilmelidir. Genç dişilerin yavru gözlerinde bulunmasına engel olmak için oğul vermesine engel olunmalıdır.
Haşeratlara karşı önlem için kovanlar en az yerden 50 cm yükseğe konulmalı ve devamlı güneş alan yerler seçilmelidir.
Kimyasal mücadele için seçilecek preparatların doğru zamanda ve doğru dozlarda kullanılması gerekmektedir. Dozajlar ayarlanmadığı zaman varrolar ilaca karşı direnç geliştirebilmekte ve hiç bir etki gözlenmemektedir. İlaçlar kapalı yavru gözünde gelişen akarlara etki etmeyeceğinden ilaçlama erken ilkbahar ve geç sonbahar mevsiminde kapalı yavru gözlerinin en az olduğu dönemde yapılmalıdır. Bu mevsimde kovanda, arıcılık malzemelerinde, balda kalıntı bulunmayacağından, kalıntı sorunu da ortadan kalkmış olacaktır.
İlaçla mücadelenin yanı sıra değişik yöntemlerle de varroa ile mücadele edilebilir. Fiziksel olarak yapılan mücadelede yüksek sıcaklıktan faydalanılır. Bunun için kovanlar özel hazırlanmış depolarda kovanın sıcaklığı 46-48 C°’ye çıkardığında varroların kolonileri terk ettiği gözlemlenmiştir. Göz tabanı geniş olan plastik petekler kullanılmadığında işçi arılar 18-19 günde gelişimini tamamlayarak ergin dişi arı oluşur. Bu süre içinde varroa gelişimini tamamlayamadığından petek içinde ölmektedir. Ayrıca kış aylarında kovan uçuş deliği genişletilerek arıların kuluçka faaliyetleri azaltılıp varroa ile mücadele edilmelidir.

20 Aralık 2018 Perşembe

Arıcılara Finansal Destek Sağlayan BankalarArıcılara finansal destek sağlayan başlıca bankalar Ziraat Bankası, Denizbank ve Şekerbank gibi tarım sektörüne kredi sağlayan bankalardır. Arıcılık kredisi, yatırım ve işletme kredisi olarak iki kapsamda verilmektedir. Bankalar arasında faiz oranı ve vade süresi değişkenlik gösterebilmektedir.
Arıcılara faiz indirimli kredi uygulamaları başlığı altında 1.5 milyon TL kredi üst limitine kadar %50 indirimli kredi verilmektedir. Kredi kullanım koşulları GTHB’den 9 Mart 2016 tarihli T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2016/8) kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için; arıcıların AKS’ye kayıtlı, asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmaları, bombus arısı üreten işletmelerin bakanlıktan üretim izni almış olmaları gerekmektedir.
Arıcılıkta yatırım kredisi aşağıdakileri kapsamaktadır.
Arılı kovan, polen kapaklı yeni kovan, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama gibi arıcılık malzemeleri alımı,
200 adet veya daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
100 adet veya daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleşme kovanı veya kutusu (en az bir) ve arıcı barakası veya arıcı karavanı alımı,
Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili arıcılık malzemeleri ile diğer yatırım giderleri
Arıcılık faaliyetleri işletme kredisi ise arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan , arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri; ana arı üretimi yapan işletmelere ise temel petek, kek, ana arı arıcılık malzemeleri  (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alım ve benzeri işletme giderleri ile (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) giderlerin finansmanını kapsar.

12 Aralık 2018 Çarşamba

Ana Arı Yetiştirmenin Önemi


Ana arı üretiminizi kendiniz yapıyor iseniz arıcılık malzemelerinden olan kovanlarınızda yaşadığınız ana arı sıkıntılarınızı daha kolay bertaraf edebilirsiniz. Bu sebep ile ana arı üretimine önem verilmelidir. Amerikalı arıcılar her yıl kovanlarındaki ana arılarını değiştirerek bal verimini önemli oranda arttırdıklarını dile getirmişlerdir. Ana arı üretimini gerçekleştirmek için de arı çiftliklerini kurmuşlardır.
 Arı kovanlarından yüksek oranda bal almak için arı kolonisinin mevcudiyetinin yüksek olması gerektiğini tahmin edilebilir. Koloninin mevcudiyetinin fala olması sağlayacak olan da ana arı yani kraliçe arıdır. Yaşlı ana arılarda döl verimi zamanla azalır. Ana arı dayanıklı, dinamik ve çalışkan ise genç işci bal arılarda ana arıları gibi hareketli ve çalışkan olurlar.
Öncelikle  yapmanız gereken iyi koloniye sahip, çalışkan ve aktif olan bir kovanı damızlık kovan olarak seçmektir. Sonrasında iyi ana arı yetiştirmek için ortalama yirmi çerçeveli iki katlı ve kalın duvarlı langsthroth tipi kovan tipi oluşturmak ya da temin etmek gerekir. Sonrasında bu kovanın içerisine en az elli ila altmış bin civarında bal arısı konularak bolca arı şurubu verilmelidir. Böyle bir kovanda ana arı oldukça iyi durumda olur.
Böyle bir kovanda mum kelebeği gibi parazitler barınamaz. Eşek arısı gibi kovanı yağmalamaya kalkan dış etkenlerden de işci arı arılar pek etkilenmez geri püskürtürler düşmanlarını.
Güçlü ana arıya sahip kovanlarda işci arılarda güçlü olur. Bunun sonucu olarak da kovandaki bal verimi iyi olur. Hastalıklar ile mücadele etkin olur. Dış etkenlere karşı savunması güçlü bir kovan olur.
Siz siz olun kovandaki ana arınızı takip edip gerektiğinde yenilemiyi kendinize görev edinin!