uzman arıcılık

26 Şubat 2019 Salı

Nadir Görülen Bal Arısı HastalıklarıBal Arısı Torba Hastalığı

Genellikle Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığına benzeyen bir hastalık olarak tabir edilir. Torba hastalığına bu ismin verilme sebebi petek gözü içerisindeki larvanın çürümesi sebebi ile kurtçuğun içi boşalır ve larva boş bir torba görünümünü alır. Larva çürüdükçe beyaz renkli olan dış görünümü giderek koyulaşır ve kahverengi haline dönüşür. Larva tamamen kuruduğunda içi boş bir görüntü meydana gelir.
Bu tip bal arısı hastalığının Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının tedavi yöntemleri ile aynı yöntemler kullanılır.
Avrupa yavru çürüklüğü tedavi yöntemlerine değinecek olur isek hastalık etmenini taşıyan koloniler başka bir yere aktarılmamalı ve diğer arı kolonisi ile kesinlikle kovan birleştirme işlemi gerçekleştirilmemelidir. Arı kolonileri torba hastalığına yakalandığında bal arılarına şurup ya da arı yemi verilerek güçlendirilmelidir. Bu esnada arıcılık malzemelerinin temiz ve steril olarak kullanılması gerekir. Aksi taktirde diğer kovanlara da hastalık yayılma olasılığı artar. Daha önce başka kovanlarda kullanılan kabarmış temel petekler, polenler temiz olarak kullanılmalıdır. Bu hastalıkla mücadele ederken varroa ile de ilgili mücadelelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şuruplama yapılırken arılar zayıfladığı için dışarıdan gelebilecek yağmacılık eylemlerinin önüne geçilmeli, gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Arı şurubu ya da arı yemi ile besleme yapılır iken de bulaşığı olmayan yani temiz besin takviyelerinin yapılması gerekmektedir. Bu tip unsurlara dikkat edildiğinde arı kolonisindeki hastalıklar yok olur ve sağlıklı bir şekilde koloninin yaşaması sağlanır.

20 Şubat 2019 Çarşamba

TULUMSU YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ


Bal arısı hastalıklarından olan tulumsu yavru çürüklüğü hastalığı mikroskop ile bile görülmesi zor olan viral bir hastalıktır. Tulumsu yavru çürüklüğü hastalığı şuan Türkiye’de görülmemektedir fakat komşu ülke diye tabir ettiğimiz bize kıyısı bulunan ülkelerden İran, Gürcistan, Yunanistan ve Ermenistan’da görülen yaygın bal arısı hastalıklarından biridir.
Tulumsu yavru çürüklüğü virüsünü işci arılar yavru olan bal arılarının larvalarını beslerken bulaşık salgı   ile aktarmasından meydana gelmiştir. Yavru bal arılarının kuluçka süreleri altı ila yedi gün sürmektedir. Hastalık virüsü taşıyan larvalar arıcılık malzemelerinden olan petek gözleri sırlandıktan sonra bir sonraki evreleri olan pupaya geçemeden petek gözü içerisinde ölmektedir. Tulumsu yavru çürüklüğü larvanın pupa dönemine geçerkenki deri değişimindeki yapıyı bozduğu için larva eski deriden kurtulamaz. Larvanın baş kısmına yapışık kalan deri arasına biraz sıvı toplanmaktadır. Bu sebep ile de larvanın baş kısmı şişerek kıvrılmaya başlar. Vücutta bu şişkinlikle biraz daha irileşir.
Tulumsu yavru çürüklüğü genellikle ilkbahar döneminde meydana gelir ve çoğunlukla kovanını karıştıran erkek arılar tarafından kovana bulaştırılır. Bu virüs arıcıların kovana müdahale etmesine gerek kalmadan da yaz mevsiminin başlarında da kendiliğinden kaybolabilir. Fakat virüs bulaşması olan kovanlarda yavru üretimi olmamasına rağmen virüsün yayılması devam edebilir.
Tulumsu yavru çürüklüğü hastalığından ilaç kullanarak kurtulamazsınız. Bal arısı kolonisi kendiliğinden bu hastalığı yenebilme potansiyeline sahiptir.  Dışarıdan müdahale olarak arıcılar virüsün olduğunu gördüğü kovanın ana arısını öldürüp yerine başka bir ana arı verir ise bal arısı kolonisi kolayca bu hastalığın üstesinden gelebilir.  Virüsü bünyesinde bulunduran larvalar işci arılar tarafından temizlenerek sağlıklı hale gelebilirler.

6 Şubat 2019 Çarşamba

Damızlık Ana Arı Nasıl Olur?


Bal arısı ırkları Türkiye’de beş farklı ırktan meydana gelmektedir. Bu ırkları saymamız gerekir ise Saf Kafkas Bal Arısı, Saf İtalyan Bal Arısı, Saf Karniyol Bal Arısı, Saf Muğla Bal Arısı ve Saf Anadolu Bal Arısıdır.
Saf ırk bal arılarının saf ırk olarak yaşamını devam ettire bilmesi için ya izole bir bölgede yani korunaklı bir alanda yaşamlarını sürdürmeleri gerekir ya da ana arı üretimi yapan bir tesiste suni tohumlama yapılarak saf ana arı üretimi yapılabilir.
Türkiye’de bilinen bir kaç firma arıcılık malzemelerinden olan suni tohumlama cihazı ile ana arı üretimini gerçekleştirmektedir. Artvin Borçka’nın Camili Bölgesinde ve Ardahan Posof ta bu işlemler yapılmaktadır. Bu bölgelerde araştırma – geliştirme çalışmaları yapılmıştır ve 1998 yılından bu yana dışarıdan bu yöreye arı girişi yasaklanmıştır.
Bir yıl önce suni tohumlaması yapılan ana arının verimi tayin edilerek bir sonraki yıl ana arı damızlık olrak seçilmekte ve üretimler ondan elde edilen yavrulardan yapılmaktadır. Larvası alınan damızlık koloniler ve suni tohumlama için erkek arılardan alınan spermlerden yüksek kalitede yeni bal arısı üretimi yapılmaktadır.
Ardahan Posofta oluşturulan izole alanda yine beş yüz kolonilik bir arılık oluşturulmuştur. Camili ve  Ardahan Posof’ta üretimi yapılan saf ırk bal arısı üretimi  için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.
Bu üretim tesislerinden Türkiye’nin her yerine damızlık ana arı tedariki sağlanmaktadır. Böylece kaliteli ve verimi yüksek olan kovanlara arıcılarımız sahip olabilmektedir.

30 Ocak 2019 Çarşamba

Kovanlara Ne Zaman Oğul Verdirilmelidir ?


Arı Şurubu
Umumiyetle hayvanlar çiftleşme olduğu gibi arılarda da ilkbaharın Mayıs ayında ve çiçeklerin çoğaldığı günlerde çiftleşerek oğul verirler. Böylece ilkbahar mevsimi ana arı yetiştirmeye en elverişli mevsimdir. Biz de kovanlarımıza oğul verdirme işini Mayıs ayında yapmalıyız. Kiraz aylarının çiçekli günleri suni oğul verdirmek için çok mükemmeldir. Havaların soğuk gitmesinden dolayı kiraz ağaçları çiçek açmazlarsa, bu halden istifade ederek arışurubu vermeye devam etmelidir. Temmuz ayında arılara suni oğul verdirmek meşaketli bir iştir. Arılar bu ayda istirahata muhtaçdırlar. Mevkinin çiçekli günlerinden bir hafta evvel kovanları kontrol ettiğinizde iki gövdeli Langıstrot kovanında bulunan 20 çerçevenin 16 sını dolduracak kadar işçi arıların miktarı fazla bulunduğu zaman kovanda tahmini olarak 50 bin işçi arı bulunduğundan bu kovana çok kuvvetli kovan denilmektedir. Bu kovanda bulunan arı ailesi iki gövde içinde kışlamışlar demektir. Eğer Langıstrot kovanın bir gövdesinde bulunan 10 çerçeveyi dolduracak kadar arıları çoğalmış ise bu kovanda tahmini olarak 40 bin arı bulunduğundan bu kovana da kuvvetli kovan denilmektedir. Kovan gövdesinde 7-8 çerçeveyi kaplayacak kadar arıları bulunan kovana orta kovan denilmektedir. Bölgenin çok çiçekli ve nektarlı günlerinde 10 gün öncesinde yapılacak işler:
1) Çok kuvvetli kovana suni oğul verdirmeli
2) Kuvvetli kovanları boş bir kovana aktarma işlemi yapılmalıdır. Bu tarz ile oğul verme arzusunun önüne geçilir.
3) Zayıf kovanlar birleştirilmelidir.
Zayıf kovanları birleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Böyle kovanlar kendi haline bırakıldıkları vakit hiç bir fayda oluşturmazlar. Zayıf kovanlara şurup vermek bile fayda sağlamamaktadır. Emekleriniz masraflarınız boşa gider. 2‘li veya 3’lü zayıf kovanlar birleştirilmelidir. Zayıf kovanı kuvvetli bir kovanın gövdesi üzerine koyarak ekleme kutusu gibi kullanmalısınız. Ana arasını alarak ekleme kutusu koyar gibi kuvvetli bir kovan üzerine koyulmalıdır. Bu işlem sonunda kuvvetli kovanı çok kuvvetli kovan durumuna sokarak o yıl iyi mahsül alırsınız.

22 Ocak 2019 Salı

Koloni Yağmacılığına Ani Önlem


Bir kovanın yağmaya uğradığını görürseniz arıcılık malzemeleriniz hazırda olmalı ve derhal körükle giderek kapıdan içeriye duman verilmeli hatta körüğün haznesine nemli saman koyarak koyu renkli duman verilmelidir. Kovan kapıları bir iki arı geçecek kadar daraltılmalıdır. Eğer arılar gene kovana girmeye çalışırlarsa, kovan kapısı tamamen kapatılmalıdır. Yağmacıların zerine biraz soğuk su püskürtmek fayda sağlamaktadır. Bu çalışmalar içeriye girmek için hırs ve isteklerini azaltmaktadır. Kapısı kapanan kovanın arılarını havasızlıktan bunaltmamak için gövde üzerine ince örme tel mıhlanmış olan kovan kapağı koymalıdır. Örtü tahtalarının bir tanesini kaldırarak arıların hava almalarını kolaylaştırmalıdır. Ertesi günü bir kovanı muayene ederek arılarını pek az ve zayıf bulursanız arıları çok olan diğer bir kovanın arılarıyla birleştirmelisiniz. Çok defa yağmaya uğrayan kovanda ana arı bulunmadığı veya pek yaşlı ise yaramayacak bir halde bulunduğu görülür.
Yağmayı durdurmak için şu usül kullanılmaktadır.
Yağmaya uğrayan kovanı yerinden kaldırarak yağma edilen kovanın yerine koyarlar. Hangi kovanın yağmacılık yaptığını anlamak için yapmaya uğrayan kovanın kapısı önüne toplanan arıların üzerilerine biraz un serpmelidir. Una bulaşan yabancı arıların hangi kovana girdiğine dikkat ederseniz yağmacı kovanı bulursunuz.
Güneş battıktan sonra kovanlarda sükunet görüldüğü halde yağma yapana kovanın arılarında yine uçuşmalar devam ettiğinden yağmacı kovanı bu suretle de anlamak mümkün olur.
Kovanların yerlerini değiştirmek usulü ile yağmacılığı önlemek her yerde kabil değildir. Duvar arkasında bulunan komşu arıcının kovanlarından yağmacı arıların gelmeleri mümkündür. Bu halde bu usulü kendi arılığınızda kullanabilirsiniz. Yağmacı kovanın yerini değiştirmekle yeni yerlerine alışan arılar kovanlarını yabancılara karşı daha iyi korurlar.


14 Ocak 2019 Pazartesi

Seleksiyon Kutularına Suni Petek Takmak


Seleksiyon kutularına yapılmış ballar alıcıya güzel görünmesi, taşınma esnasında kopmaması, kovanda iken arıların düzgün bir halde petek yapmaları ve kovandan kolayca çıkarılması için bunlara suni petek ve ince petek takılmalıdır. Suni petekleri arıcılık malzemeleri satan yerlerden temin edilebilmektedir. Düzgün bir halde ince suni petek takılmadıkça güzel ve gösterişli ballar alınamaz. İnce suni petekleri bütün olarak takmazlar. Bunun sebebi: kovanın sıcaklığı ile peteğin çarpılmaması içindir. Bundan başka işçi arılar peteğin alt kısmını iyice seksiyon kutusuna tutturamadıklarından taşınmasında güçlük görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için iki parça olarak yapıştırılmalıdır. Büyük petek parçasını yapıştırdıktan sonra biraz boşluk bırakarak ikinci parçayı yapıştırmalıdır.
Suni petek kullanımın faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz.
1) Arılar 13 veya 15 kilo bal yiyerek bir kilo petek yaptıklarından kendilerine hazırlanarak verilen peteklerden faydalanırlar.
2) Suni peteğin gözleri işçi arılara göre yapıldığından bu gözlerden yalnız işçi arılar doğacağından kovanda erkek arıların çoğalmasına imkan bulunmaz.
3) Mahsül zamanı ballı petekler santrifüj ile süzme bal yapıldıktan sonra tekrar kovana konulmak üzere yıllarca kullanılır.
4) Arılar aynı kalınlıkta düzgün olarak peteklerini yaptıklarından bol hava alarak petekler arasında rahat bir halde dolaşırlar ve az zamanda çoğalmalarını kolaylaştırır.

7 Ocak 2019 Pazartesi

Arıcılıkta Arı Yemlerine Dikkat Edilecek HususlarÇiçek tozu, çiçek tozu karışık ve çiçek tozu yerine kullanılan arıcılık malzemeleri satan yerlerden temin edilen yemlerle yapılan yemlemelerden başarılı sonuç alınabilmesi için özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1) Kullanılacak soya ununun içindeki yağ oranı en fazla %5-7 olmalı, yağ kimyasal yöntemlerle değil, mekanik yöntemlerle alınmış ve çok iyi öğütülmüş olmalıdır. Unun ince bir elekten geçtikten sonra kullanılması daha iyi olur. Arılar kaba taneleri yiyemedikleri için dışarıya atarlar. Dip tahtasına biriken artıklar küflenmelere ve birçok zararlının hücumuna neden olur.
2) Katı yem verilmesi bal özü akımından 6 hafta önce başlanılmalıdır. Bu süre içinde, kolonilerde yavru yetiştirme faaliyeti en yüksek düzeye ulaşır. 21 gününü doldurmuş ergin arı miktarı çok fazla olacağından, bal hasat mevsimine koloniler koloniler kuvvetli olarak girerler.
3) katı yemlerle yemlenen kolonilerde yeterli miktarda yedek balları bulunmalıdır. Yeterli balı olmayan koloniler, ayrıca şeker şurubu ile beslenmelidir. Aksi takdirde kadro geliştirme ve bal verimi düşer.
4) bu yemlerle kuvvetli genç arı kadroları elde edileceğinden eğer koloniler bölünerek çoğaltılamayacaklarsa, oğul vermelerini önlemek için zaman zaman kontrol edilerek geniş yer sağlanmalı, oğul önleme tedbirleri alınmalıdır.
5) arılar serbestçe uçuş yapamadıkları, uzun süre kovanlarında kaldıkları zamanlarda katı yemler verilmelidir. Arılar bağırsaklarında biriken artıkları atmayacaklarından, dizanteriye yakalanma ihtimalleri vardır.
6) Yemleme başarılı, hava ve mevsimin gidişine bağlıdır. Soğuk ve serin havalarda başarı zayıf, normal ilkbahar şartlarında ise iyi sonuç alınabilmektedir.