uzman arıcılık

25 Aralık 2015 Cuma

KIŞLATMANIN  İYİ OLMASI İÇİN  YAPILMASI GEREKENLER

   1-      Ana Arı Genç Olmalıdır:  Kovanlardaki ana arılar 2 sene bir değiştirilirse verim artar. Ana arı genellikle bal mevsiminden önce  değiştirilir. Gelişmiş ülkelerde ise ana arı bal hasatından sonra değiştirilerek kış için çok sayıda genç arı üretmesi sağlanır.
    2-      İşci Arı Miktarı Arttırılmalıdır : 10 ila 15 çerçeveli çift katlı kovanlarla kışa girmek iyidir. Ülkemizde çoğunlukla tek katlı kovanlarla kışlatma yapılır.  Kışa en az 6 çerçeveli kovanlarla girilmeli, zayıf kovanlar varsa birleştirme yapılmalıdır.
    3-      Kovanda Kış İçin Yeterli Bal ve Polen Bulunmalıdır: Kışın kovanda bırakılması gereken bal miktarı arının ırkına, kış koşullarına ve arı ailesine göre değişim göstermektedir. Arıların yemesi için konulan ballı çerçeveler kuluçkalıktaki yavrulu çerçevelerin arasına konulmalıdır.Kış ölümlerinin  
% 30 u açlıktandır. Mart ayında havanın uygun olduğu bir zamanda arılara polenli çerçeve verilirse iyi olur.
4  4-      Havalandırma  İyi  Olmalıdır: Arıların kış salkımı kesinlikle bozulmamalıdır. Salkımdan düşen arı salkıma tekrar tutunamaz ve ölür.  Kovan içindeki güve, kurtçuk ve kozalar temizlenmelidir.
5  5-      Kovanların Durumu:  Kovanlar sağlam, çatlaksız, su geçirmeyen  özelliklere sahip olmalıdır.Toprakla temasının kesilmiş olması gerekir. Kovanı hafifçe öne eğik bırakmakta fayda vardır. Böylece kovana kar ve yağmur giremez.
6  6-      Kışlatma Yeri: Kışı soğuk yerlerde geçirecek olan kovanlar kapalı bir alana da alınabilir. Ilıman havaya sahip bölgelerde dışarıda durabilir.
Dışarıda Kışlatma: Kovan uçuş deliği daraltılmalıdır. Kovan bölme tahtasıyla daraltılmalıdır. Rüzgardan korumak için kovanın yönü güneydoğuya çevrilmeli hafif öne eğilmelidir. Kovan havasız ve fazla nemli olmamalıdır.
Kapalı Yerde Kışlatma: Kışı soğuk geçen yerlerde uçuş deliklerine tel takılarak kovanlar içeri alınabilir. Rutubet ve havalandırmaya çok dikkat edilmelidir.

15 Aralık 2015 Salı

       
           ARILARDA KIŞ BAKIMI

  Arılar için kış ölü mevsimdir. Bu sebeple arılar ya kışlatmalarda ya da önlemler alındıktan sonra dışarıda kışlatılmalıdır.
 Kovanlardaki varroa en fazla %5 olmalıdır. Aksi halde ilkbaharda kovanlar daha zayıf olur.
 Kovanların kuzeyi kapalı olmalıdır.Arılar petek üzerine kümelenerek  kışı geçirirler. Arılarınızı kışlatacağınız yerin sıcaklığının 6 0C olması idealdir.
 Kovanlar yerden 20 ila 40 cm yüksekte olmalıdır.Kovanı kardan, yağmurdan, soğuk havalardan koruyacak kovan çadırlarını ve kovan iç örtü bezlerini kullanabilirsiniz.
 Kovan giriş delikleri yabancı arıların, eşek arılarının ya da böceklerin girmesini önlemek için daraltılmalıdır. Uçuş delikleri kesinlikle tamamen kapatılmamalıdır. Uçuş deliklerini kapatan arı ölüleri, kar v.s. var ise bunlar temizlenmelidir.
 Kışın kovanı koyacağınız yeri iyi seçmelisiniz.Kışın salkım halinde bulunan arılar salkımdan düşerlerse tekrar tutunamaz ve ölürler. Bu sebepten kovanlar gürültüsüz, diğer hayvanlardan uzak, rüzgar almayan bir yere konmalıdır.
 Kışın yeterli miktarda kovanda balınız yoksa arılar aç kalacağından ölümler gerçekleşir.Bunu önlemek için arılarınıza yeterli miktarda bal bırakmalısınız ya da arılarınızı besleyecek arı kekini kullanmalısınız.
 Kışın kovanda çerçeve miktarı 10'dan az ise bölme tahtalarıyla daraltma yapmalısınız. Arılar tarafından sarılmayan petekler  kovanın dışına alınmalıdır.
 Kışın kovanda 1 çerçeve arı için 1 çerçeve bal bulundurulmalıdır. Besinler kış salkımına yakın olmalıdır.
 Ballar ekşimemiş, küflenmemiş,kristalize olmamış, bir kısmı polenli bal olmalıdır. Çünkü arılar kötü balı yediklerinde ishal olurlar.
Kışa genç işci arılarla girilirse ilkbahara daha güçlü koloniler oluşur ve verim artar.

 

3 Aralık 2015 Perşembe

KÖRÜK VE KÖRÜK KULLANIMI

 Körük, arıcıların arılarla ve kovanlarla ilgilenecekleri zamanlarda arıları sakinleştirmek adına kullanılan bir arıcı aletidir. Arılara duman verildiği anda yangın olduğunu düşünen arılar bal yemeye çalışırlar ve doyarlar. Bu da arıcılara daha rahat çalışabilecekleri bir ortam sağlamaktadır.
Bu konuda körük içerisinde ne yakılacağının seçimi ve hangi tip körük seçilmesi gerektiği en önemli noktayı oluşturmaktadır.
Körük içerisinde kullanılacak olan madde arıları sakinleştirebileceği gibi arıların saldırgan tavırlarda bulunmasına da neden olabilmektedir. Körük içerisinde organik ürünlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Çünkü dumanın verilmesi sırasında duman hem arıya hem de kovanda bulunan arı ürünlerine temas edebilmektedir.  Körük kullanımı ve duman verilmesi sırasında dumanların gereğinden fazla yapılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dumanın bal ve diğer arı ürünlerine de en az şekilse temas etmesine özen gösterilmelidir.
  Arılara duman verileceği zaman ilk olarak kovanın ön kısmındaki deliklerden 3-4 kere körük sıkılarak birkaç dakika beklenir. Daha sonra ise kovanın kapak kısmı açılarak kovana yatay olacak şekilde tekrar körükleme yapılır. Körükleme işlemi uzaktan ve yumuşak bir şekilde yapılmalıdır. Kovanın incelenmesi sırasında her bir çıta kaldırılıp yine hafif bir körükleme yapılabilir. Arılarda yüzeye çıkma durumu yoksa fazladan körükleme yapmaya gerek yoktur.
Arıcı körükleri kullanım şekline göre, üretilen malzemesine göre Galvaniz Körük, Krom Kaplama Körük, Kovalı Galvaniz Körük, Paslanmaz İlaçlama Körüğü, Alman Tel Kafesli Paslanmaz Körükgibi çeşitlere ayrılmaktadır.
Hangi işlem için hangi körük kullanımının gerektiği konusunda UZMAN ARICILIK’tan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.