uzman arıcılık

20 Ekim 2016 Perşembe

KIŞ SALKIMI
Arılar soğukkanlı  hayvanlardır yani vücut ısılarını çevre  ısıya göre ayarlarlar. Arı kolonisi havalar soğuduğu zaman bir araya gelerek kovanın merkezinde toplanarak kış salkımını yapar. Böylece birbirlerinin sıcaklığından faydalanırlar. Kış salkımı bozulmamalıdır.
Salkım daha önce yavru çıkmış petek üzerinde olur. Kovandaki petekler tamamen dolu olmaması  alt yarılarının boş olması gerekir ki boş olan yerlere arı salkım yapabilsin.
Arıların salkım yapabilmesi için kovan sıcaklığının 140C’nin  altına düşmesi gerekir.
Salkım yapan arıların üst kısmında bal olması gerekir. Salkımın iç kısımlarında bal yiyerek ısınan arılar dışa doğru, dışarıda üşüyen arılar içe doğru yavaş yavaş hareket ederler.
Salkım , sıcaklığın düşmesi ile daralır, yükselmesi  ile genişler. Salkımın içindeki sıcaklık 330C civarındadır.
Bir arının midesinde en fazla 40-50 mg kadar bal bulunabilir. 1 arı günde en fazla 2 mg kadar bal tüketir. Kışın rahatsız edilen arılar fazla bal tüketir ve karbondioksit miktarı artar.
Arılar çerçeveden çerçeveye geçebiliyorlarsa kayıp az olur. Arılar çerçevelerin bir yüzünde  ve uyuşuk vaziyetteyse beslenemiyor demektir, ölürler.
İki katlı kovanlarda hareket kolaylığı vardır. Bu sebeple arıcılığı iyi olan ülkelerde kışlatma iki katlı kovanlarda olur.
İşci arılar kışın fazla yaşar. Sebebi beslenmelerinin iyi olması ve az çalışmalarıdır.
Nem arılara soğuktan daha zararlıdır. Nem olan havanlandırması iyi olmayan kovanlarda küf oluşumu başlar. Dışarıda kışlatılan arıların uçuş deliği kapatılmamalıdır ki hava ısındığında arılar dışarı çıkabilsin.
Arılara kışın beslenmesi için bırakılan balın kaliteli olması gerekir. Aksi halde arılar dizanteri olur ölürler.

Kışın verilen kek havanın yağışsız ve rüzgarsız olduğu zaman verilmelidir. Kek örtü bezi kaldırılarak kış salkımının bulunduğu çıtaların üzerine yassı olarak konur. 10-15 gün aralıklarla ilkbahar şuruplamasına kadar verilir.