uzman arıcılık

26 Aralık 2018 Çarşamba

Arıcılıkta Varroa Zararlısı ile Mücadele Nasıl Yapılmalıdır ?


Varroanın en önemli özelliği gelişmekte olan formlarının ve genç dişilerinin kapalı yavru gözlerinde bulunmalarıdır. Bu nedenle parazite karşı kullanılacak ilaçların etkinliğini ve başarı şansını artırabilmek için ilaçlamaların yavrusuz dönemlere denk gelen mevsimlerde yapılması şarttır. Mücadele için en uygun zaman ise kolonilerde kuluçka faaliyetlerinin ve kapalı yavru gözlerinin en az olduğu erken ilkbahar ve geç sonbahardır. İlaçlamalar balda kalıntı bırakmaması için nektar akımı ile bal hasadı arasında kalan dönemin dışında yapılmalı, temel arıcılık malzemelerine kimyasal bulaşmamasına özen gösterilmelidir.
Mücadeleden önce varrolara karşı önerilen korunmaya önem verilmesidir. Unutulmamalıdır ki çoğu kimyasal balda kalıntı bırakır ve balın kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Yağmacılık karşı önlem için kovan uçuş delikleri daraltılmalıdır. Enfeksiyon kovanda yoğun bir şekilde var ise kovan yakılarak imha edilmelidir. Genç dişilerin yavru gözlerinde bulunmasına engel olmak için oğul vermesine engel olunmalıdır.
Haşeratlara karşı önlem için kovanlar en az yerden 50 cm yükseğe konulmalı ve devamlı güneş alan yerler seçilmelidir.
Kimyasal mücadele için seçilecek preparatların doğru zamanda ve doğru dozlarda kullanılması gerekmektedir. Dozajlar ayarlanmadığı zaman varrolar ilaca karşı direnç geliştirebilmekte ve hiç bir etki gözlenmemektedir. İlaçlar kapalı yavru gözünde gelişen akarlara etki etmeyeceğinden ilaçlama erken ilkbahar ve geç sonbahar mevsiminde kapalı yavru gözlerinin en az olduğu dönemde yapılmalıdır. Bu mevsimde kovanda, arıcılık malzemelerinde, balda kalıntı bulunmayacağından, kalıntı sorunu da ortadan kalkmış olacaktır.
İlaçla mücadelenin yanı sıra değişik yöntemlerle de varroa ile mücadele edilebilir. Fiziksel olarak yapılan mücadelede yüksek sıcaklıktan faydalanılır. Bunun için kovanlar özel hazırlanmış depolarda kovanın sıcaklığı 46-48 C°’ye çıkardığında varroların kolonileri terk ettiği gözlemlenmiştir. Göz tabanı geniş olan plastik petekler kullanılmadığında işçi arılar 18-19 günde gelişimini tamamlayarak ergin dişi arı oluşur. Bu süre içinde varroa gelişimini tamamlayamadığından petek içinde ölmektedir. Ayrıca kış aylarında kovan uçuş deliği genişletilerek arıların kuluçka faaliyetleri azaltılıp varroa ile mücadele edilmelidir.

20 Aralık 2018 Perşembe

Arıcılara Finansal Destek Sağlayan Bankalar



Arıcılara finansal destek sağlayan başlıca bankalar Ziraat Bankası, Denizbank ve Şekerbank gibi tarım sektörüne kredi sağlayan bankalardır. Arıcılık kredisi, yatırım ve işletme kredisi olarak iki kapsamda verilmektedir. Bankalar arasında faiz oranı ve vade süresi değişkenlik gösterebilmektedir.
Arıcılara faiz indirimli kredi uygulamaları başlığı altında 1.5 milyon TL kredi üst limitine kadar %50 indirimli kredi verilmektedir. Kredi kullanım koşulları GTHB’den 9 Mart 2016 tarihli T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2016/8) kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için; arıcıların AKS’ye kayıtlı, asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmaları, bombus arısı üreten işletmelerin bakanlıktan üretim izni almış olmaları gerekmektedir.
Arıcılıkta yatırım kredisi aşağıdakileri kapsamaktadır.
Arılı kovan, polen kapaklı yeni kovan, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama gibi arıcılık malzemeleri alımı,
200 adet veya daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
100 adet veya daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleşme kovanı veya kutusu (en az bir) ve arıcı barakası veya arıcı karavanı alımı,
Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili arıcılık malzemeleri ile diğer yatırım giderleri
Arıcılık faaliyetleri işletme kredisi ise arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan , arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri; ana arı üretimi yapan işletmelere ise temel petek, kek, ana arı arıcılık malzemeleri  (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alım ve benzeri işletme giderleri ile (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) giderlerin finansmanını kapsar.

12 Aralık 2018 Çarşamba

Ana Arı Yetiştirmenin Önemi


Ana arı üretiminizi kendiniz yapıyor iseniz arıcılık malzemelerinden olan kovanlarınızda yaşadığınız ana arı sıkıntılarınızı daha kolay bertaraf edebilirsiniz. Bu sebep ile ana arı üretimine önem verilmelidir. Amerikalı arıcılar her yıl kovanlarındaki ana arılarını değiştirerek bal verimini önemli oranda arttırdıklarını dile getirmişlerdir. Ana arı üretimini gerçekleştirmek için de arı çiftliklerini kurmuşlardır.
 Arı kovanlarından yüksek oranda bal almak için arı kolonisinin mevcudiyetinin yüksek olması gerektiğini tahmin edilebilir. Koloninin mevcudiyetinin fala olması sağlayacak olan da ana arı yani kraliçe arıdır. Yaşlı ana arılarda döl verimi zamanla azalır. Ana arı dayanıklı, dinamik ve çalışkan ise genç işci bal arılarda ana arıları gibi hareketli ve çalışkan olurlar.
Öncelikle  yapmanız gereken iyi koloniye sahip, çalışkan ve aktif olan bir kovanı damızlık kovan olarak seçmektir. Sonrasında iyi ana arı yetiştirmek için ortalama yirmi çerçeveli iki katlı ve kalın duvarlı langsthroth tipi kovan tipi oluşturmak ya da temin etmek gerekir. Sonrasında bu kovanın içerisine en az elli ila altmış bin civarında bal arısı konularak bolca arı şurubu verilmelidir. Böyle bir kovanda ana arı oldukça iyi durumda olur.
Böyle bir kovanda mum kelebeği gibi parazitler barınamaz. Eşek arısı gibi kovanı yağmalamaya kalkan dış etkenlerden de işci arı arılar pek etkilenmez geri püskürtürler düşmanlarını.
Güçlü ana arıya sahip kovanlarda işci arılarda güçlü olur. Bunun sonucu olarak da kovandaki bal verimi iyi olur. Hastalıklar ile mücadele etkin olur. Dış etkenlere karşı savunması güçlü bir kovan olur.
Siz siz olun kovandaki ana arınızı takip edip gerektiğinde yenilemiyi kendinize görev edinin!


4 Aralık 2018 Salı

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Pazarlama İşletmeleri


Arıcılık malzemeleri işletmeleri, arıcılara girdi ve alet ekipman (maske, körük, el demiri, kovan, temel petek, bal tenekesi, kavanoz, ilaç, bal süzme makinası, çadır vb.) sağlayan firmalar olup ileri teknolojik alet ve ekipmanlara kadar çeşitli ürünler sunmaktadır.
Arıcılık malzemeleri işletmelerinin 2015 yılında kurduğu Arı Ürünleri ve Arıcılık Malzemeleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) de sektörde özellikle fuar organizasyonlarında öne çıkmaktadır. Dernek üyelerinin müşterisi olan arıcılara yönelik tüm etkinlikleri ve gelişmeleri takip etmeye çalışmaktadır. Arıcılık ekonomisi kapsamında arıcılık malzemeleri imalatçı ve pazarlayıcı işletmelerine yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin temel petek sorununa ilişkin işletme düzeyinde çalışma bulunmadığı gibi arı sağlığı için ilaç işletmelerine yönelik çalışmalara da literatürde rastlanamamıştır. Bu işletmelerin iş akışları, maliyet yapıları ve sektörden beklentileri araştırılmalıdır. Arıların bakış açısına göre verilere ulaşılmasa da karşı taraf olarak nitelenen ürün ve hizmet sağlayıcılar araştırılmalıdır.
Bal ve diğer ürünlerin pazarlama halkasında, ürünlerin market raflarına veya son kullanıcıya ulaşmasında önemli rol oynayan arı ürünleri pazarlayan işletmeler ile onlara arıcılık yapan tacirler bulunmaktadır. Bal tüccarı olarak adlandırılan tedarikçiler, işletmelerden teneke başına ücret alarak, üreticilerden aldığı balı işletmelere ulaştırır. Arıcıların ürettiği tenekeye konmuş ballardan her tenekeden belirli miktarda bal alınarak oluşturulan numune bal, analiz edilmek üzere işletmelere yollanmakta ve analiz sonucuna göre bal alımı gerçekleşebilmektedir

26 Kasım 2018 Pazartesi

Arıcılıkta Ahşap Malzemelerin Boyanması


Arıcılık ekipmanlarınızın ömrünü azami ölçüde uzatmak için onları çeşitli unsurlardan korumak gerekmektedir. Bunu yapmazsanız, ahşap kısımlar havadaki rutubete maruz kalmaktadır.  Arıcılık malzemelerinin montajını yaptıktan sonra ve arılarınızı yeni yuvalarına yerleştirmeden önce, kovanın bütün dış yüzeyi boyanmalıdır. İyi kalite bir dış mekan boyası ile en az iki kat boyama yapılmalıdır. Renk kullanıcıya kalmıştır. Her türlü açık renk uygulanması için uygundur fakat yaz aylarında aşırı ısınma olmaması için koyu renkler kullanılmaması tercih edilmelidir. Beyaz renk en geleneksel renk olarak kullanılmaktadır. İsterseniz ahşap donanımlarınızı lekenlendirebilir ve kalite bir poliüretan uygulayabilirsiniz.
Birden fazla kovanınız var ise, arılarınız kendi yuvalarını görsel olarak kolayca tanıyabilmeleri için farklı renklerde boyama yapabilirsiniz veya girişlerine farklı renkte belirleyici işaretler uygulayabilirsiniz. Bu yöntem arıların kendilerine ait olamayan kovanlara karşı sürüklenmelerini önlemeye yardımcı  olur ve böylece potansiyel hastalıkların bir kovandan başka bir kovana transferi engellenmiş olmaktadır.
Kovan bölümlerinden ahşap kovan üstü yemliği (dış kısım), dış kapaklar (iç ve dış kısım), sandıklar ve kovan sandıkları (dış kısım), dip tahtası (bütün yüzeyler), kovan kaidesi (bütün yüzeyler) boyanmalıdır.
İç kapaklara, çerçevelere sandıkların, kovan sandıkların ve ahşap kovanların iç yüzeyine ve kraliçe ızgarasına boyama uygulamayınız.
Bazen kentsel bölgede, en iyi yöntem ise arı kovanlarının dikkat çekmeyecek şekilde gri renge boyanmasıdır. Kamuflaj sağlayabilecek farklı renklere de boyanabilir. Kentsel bölgede arı yetiştiriciliği yapanlar kovanlarını; bacalara, tuğlalara veya klima birimlerine benzeyecek şekilde boyama yapmaktadırlar.

15 Kasım 2018 Perşembe

Arı Otunun Bal Arılarını İçin Önemi


faselya tohumu- arı otu
Arılar için elverişli bir nektar ve polen kaynağı olan arı otu arı yetiştiricileri tarafından ekimi yapılmasında yarar olan bir bitki türüdür. Arıcılıkmalzemeleri satan bayilerden tohumlarını temin edebilirsiniz.1832 yılında Avrupa’ya getirilen özellikle Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bir çok Doğu Avrupa ülkesi tarafından erozyonu önleyici örtü bitkisi ve süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.Bütün bu faydalarının yanında en popüler kullanım amacı arılar için yararlı olan arı merası olarak kullanılmasıdır. Arı otları polen ve nektar kaynakları bakımında dünyanın en iyi 20 bal bitkisi arasında yer almaktadır. Pek çok ülkede bal arılarının yararlanması adına arılıklar önüne ekimi yapılmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde de gezginci arıcılık yapanlar özellikle bu bitkilerin bulunduğu yerlere gitmeyi tercih etmektedirler. Genel olarak polen ve nektar kaynağı olan arı otu silo yemi olarak da kullanılabilir. Erken ekimlerde maksimum çiçeklenme 6000 adet/m2’ye ulaşabilirken Ekim sonu ve Kasım aylarındaki ekimlerde maksimum nokta olarak 9000 adet/m2 olmuştur.Arı otunun faydaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir.
·         Kovanda arı sayısını artırdığından kısa sürede fazla nüfuslu koloni elde edilir.
·         Arılı çerçeve ve yavrulu alan miktarını artırmaktadır.
·         Koloni ağırlığı artığından nektar ve bal miktarında %50 artış sağlanır.
·         Yeni başlayan arıcılar için kısa sürede kovan sayısını artırmaya teşvik eder.
·         Arı otu ayrıca arıcılık dışında hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız için hayvan yemi olarak da verilebilir.