uzman arıcılık

30 Ocak 2019 Çarşamba

Kovanlara Ne Zaman Oğul Verdirilmelidir ?


Arı Şurubu
Umumiyetle hayvanlar çiftleşme olduğu gibi arılarda da ilkbaharın Mayıs ayında ve çiçeklerin çoğaldığı günlerde çiftleşerek oğul verirler. Böylece ilkbahar mevsimi ana arı yetiştirmeye en elverişli mevsimdir. Biz de kovanlarımıza oğul verdirme işini Mayıs ayında yapmalıyız. Kiraz aylarının çiçekli günleri suni oğul verdirmek için çok mükemmeldir. Havaların soğuk gitmesinden dolayı kiraz ağaçları çiçek açmazlarsa, bu halden istifade ederek arışurubu vermeye devam etmelidir. Temmuz ayında arılara suni oğul verdirmek meşaketli bir iştir. Arılar bu ayda istirahata muhtaçdırlar. Mevkinin çiçekli günlerinden bir hafta evvel kovanları kontrol ettiğinizde iki gövdeli Langıstrot kovanında bulunan 20 çerçevenin 16 sını dolduracak kadar işçi arıların miktarı fazla bulunduğu zaman kovanda tahmini olarak 50 bin işçi arı bulunduğundan bu kovana çok kuvvetli kovan denilmektedir. Bu kovanda bulunan arı ailesi iki gövde içinde kışlamışlar demektir. Eğer Langıstrot kovanın bir gövdesinde bulunan 10 çerçeveyi dolduracak kadar arıları çoğalmış ise bu kovanda tahmini olarak 40 bin arı bulunduğundan bu kovana da kuvvetli kovan denilmektedir. Kovan gövdesinde 7-8 çerçeveyi kaplayacak kadar arıları bulunan kovana orta kovan denilmektedir. Bölgenin çok çiçekli ve nektarlı günlerinde 10 gün öncesinde yapılacak işler:
1) Çok kuvvetli kovana suni oğul verdirmeli
2) Kuvvetli kovanları boş bir kovana aktarma işlemi yapılmalıdır. Bu tarz ile oğul verme arzusunun önüne geçilir.
3) Zayıf kovanlar birleştirilmelidir.
Zayıf kovanları birleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Böyle kovanlar kendi haline bırakıldıkları vakit hiç bir fayda oluşturmazlar. Zayıf kovanlara şurup vermek bile fayda sağlamamaktadır. Emekleriniz masraflarınız boşa gider. 2‘li veya 3’lü zayıf kovanlar birleştirilmelidir. Zayıf kovanı kuvvetli bir kovanın gövdesi üzerine koyarak ekleme kutusu gibi kullanmalısınız. Ana arasını alarak ekleme kutusu koyar gibi kuvvetli bir kovan üzerine koyulmalıdır. Bu işlem sonunda kuvvetli kovanı çok kuvvetli kovan durumuna sokarak o yıl iyi mahsül alırsınız.

22 Ocak 2019 Salı

Koloni Yağmacılığına Ani Önlem


Bir kovanın yağmaya uğradığını görürseniz arıcılık malzemeleriniz hazırda olmalı ve derhal körükle giderek kapıdan içeriye duman verilmeli hatta körüğün haznesine nemli saman koyarak koyu renkli duman verilmelidir. Kovan kapıları bir iki arı geçecek kadar daraltılmalıdır. Eğer arılar gene kovana girmeye çalışırlarsa, kovan kapısı tamamen kapatılmalıdır. Yağmacıların zerine biraz soğuk su püskürtmek fayda sağlamaktadır. Bu çalışmalar içeriye girmek için hırs ve isteklerini azaltmaktadır. Kapısı kapanan kovanın arılarını havasızlıktan bunaltmamak için gövde üzerine ince örme tel mıhlanmış olan kovan kapağı koymalıdır. Örtü tahtalarının bir tanesini kaldırarak arıların hava almalarını kolaylaştırmalıdır. Ertesi günü bir kovanı muayene ederek arılarını pek az ve zayıf bulursanız arıları çok olan diğer bir kovanın arılarıyla birleştirmelisiniz. Çok defa yağmaya uğrayan kovanda ana arı bulunmadığı veya pek yaşlı ise yaramayacak bir halde bulunduğu görülür.
Yağmayı durdurmak için şu usül kullanılmaktadır.
Yağmaya uğrayan kovanı yerinden kaldırarak yağma edilen kovanın yerine koyarlar. Hangi kovanın yağmacılık yaptığını anlamak için yapmaya uğrayan kovanın kapısı önüne toplanan arıların üzerilerine biraz un serpmelidir. Una bulaşan yabancı arıların hangi kovana girdiğine dikkat ederseniz yağmacı kovanı bulursunuz.
Güneş battıktan sonra kovanlarda sükunet görüldüğü halde yağma yapana kovanın arılarında yine uçuşmalar devam ettiğinden yağmacı kovanı bu suretle de anlamak mümkün olur.
Kovanların yerlerini değiştirmek usulü ile yağmacılığı önlemek her yerde kabil değildir. Duvar arkasında bulunan komşu arıcının kovanlarından yağmacı arıların gelmeleri mümkündür. Bu halde bu usulü kendi arılığınızda kullanabilirsiniz. Yağmacı kovanın yerini değiştirmekle yeni yerlerine alışan arılar kovanlarını yabancılara karşı daha iyi korurlar.


14 Ocak 2019 Pazartesi

Seleksiyon Kutularına Suni Petek Takmak


Seleksiyon kutularına yapılmış ballar alıcıya güzel görünmesi, taşınma esnasında kopmaması, kovanda iken arıların düzgün bir halde petek yapmaları ve kovandan kolayca çıkarılması için bunlara suni petek ve ince petek takılmalıdır. Suni petekleri arıcılık malzemeleri satan yerlerden temin edilebilmektedir. Düzgün bir halde ince suni petek takılmadıkça güzel ve gösterişli ballar alınamaz. İnce suni petekleri bütün olarak takmazlar. Bunun sebebi: kovanın sıcaklığı ile peteğin çarpılmaması içindir. Bundan başka işçi arılar peteğin alt kısmını iyice seksiyon kutusuna tutturamadıklarından taşınmasında güçlük görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için iki parça olarak yapıştırılmalıdır. Büyük petek parçasını yapıştırdıktan sonra biraz boşluk bırakarak ikinci parçayı yapıştırmalıdır.
Suni petek kullanımın faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz.
1) Arılar 13 veya 15 kilo bal yiyerek bir kilo petek yaptıklarından kendilerine hazırlanarak verilen peteklerden faydalanırlar.
2) Suni peteğin gözleri işçi arılara göre yapıldığından bu gözlerden yalnız işçi arılar doğacağından kovanda erkek arıların çoğalmasına imkan bulunmaz.
3) Mahsül zamanı ballı petekler santrifüj ile süzme bal yapıldıktan sonra tekrar kovana konulmak üzere yıllarca kullanılır.
4) Arılar aynı kalınlıkta düzgün olarak peteklerini yaptıklarından bol hava alarak petekler arasında rahat bir halde dolaşırlar ve az zamanda çoğalmalarını kolaylaştırır.

7 Ocak 2019 Pazartesi

Arıcılıkta Arı Yemlerine Dikkat Edilecek HususlarÇiçek tozu, çiçek tozu karışık ve çiçek tozu yerine kullanılan arıcılık malzemeleri satan yerlerden temin edilen yemlerle yapılan yemlemelerden başarılı sonuç alınabilmesi için özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1) Kullanılacak soya ununun içindeki yağ oranı en fazla %5-7 olmalı, yağ kimyasal yöntemlerle değil, mekanik yöntemlerle alınmış ve çok iyi öğütülmüş olmalıdır. Unun ince bir elekten geçtikten sonra kullanılması daha iyi olur. Arılar kaba taneleri yiyemedikleri için dışarıya atarlar. Dip tahtasına biriken artıklar küflenmelere ve birçok zararlının hücumuna neden olur.
2) Katı yem verilmesi bal özü akımından 6 hafta önce başlanılmalıdır. Bu süre içinde, kolonilerde yavru yetiştirme faaliyeti en yüksek düzeye ulaşır. 21 gününü doldurmuş ergin arı miktarı çok fazla olacağından, bal hasat mevsimine koloniler koloniler kuvvetli olarak girerler.
3) katı yemlerle yemlenen kolonilerde yeterli miktarda yedek balları bulunmalıdır. Yeterli balı olmayan koloniler, ayrıca şeker şurubu ile beslenmelidir. Aksi takdirde kadro geliştirme ve bal verimi düşer.
4) bu yemlerle kuvvetli genç arı kadroları elde edileceğinden eğer koloniler bölünerek çoğaltılamayacaklarsa, oğul vermelerini önlemek için zaman zaman kontrol edilerek geniş yer sağlanmalı, oğul önleme tedbirleri alınmalıdır.
5) arılar serbestçe uçuş yapamadıkları, uzun süre kovanlarında kaldıkları zamanlarda katı yemler verilmelidir. Arılar bağırsaklarında biriken artıkları atmayacaklarından, dizanteriye yakalanma ihtimalleri vardır.
6) Yemleme başarılı, hava ve mevsimin gidişine bağlıdır. Soğuk ve serin havalarda başarı zayıf, normal ilkbahar şartlarında ise iyi sonuç alınabilmektedir.

3 Ocak 2019 Perşembe

Kolay Bal Çıkartmak İçin Arı Kaçırma Aleti


Kovanlardan rahat ve kolaycabir halde bal çıkarma işlemi yapabilmek için Forter adındaki arıcı gayet sade yapılmış bir arıcılık malzemesi olan arı kaçırma aletini icad etmiştir. Bu alet kovan gövdelerine konulmuş olan ekleme kutularından kolayca balları çıkarmak için yapılmıştır. Eklemelerden bal çıkarmak için gövdenin üzerine arı kaçırma aletini yerleştirmiş olan bir örtü tahtasını kullanmak uygun olmaktadır. Örtü tahtalarının kenarlarına 1,5 cm. yükseklikte tahta çubuklar eklenmelidir. 7 ve 14 saat sonra ekleme kutularında bulunan arılar gövdeye ineceklerinden eklemelerde ancak bir kaç arı bulunduğu görülür. Eğer eklemede ana arı veya petek gözlerinde sürfeler bulunmakta ise bu halde işçi arıların alt kata inemeyeceklerini hatırlamalısınız. Arı kaçıran aletini koyduğumuz zaman bir biri üzerinde bulunan eklemelerin birleştikleri yerlerde aralık bulunmamalıdır. Bu boşluklar killi çamur veya mcaun ile kapatılmalıdır. Kovanlardan bal aldığımız zaman bulunduğumuz yerlerde çiçek ve nektar akımı devam ediyorsa taşınan petekler geceleri santifuj makinasından geçirilerek balları süzdükten sonra tekrardan yarım çerçeveli eklem kutularını gövde üzerine yerleştirmelisiniz. Koyduğumuz petekler hazır olarak bulunduklarından arılar tekrar yeniden bal doldururlar. Nadir olmakla beraber bazı yıllarda bir hafta sürecinde koyduğumuz eklemeleri doldurduklarına şahit olursunuz.
            Bal süzme makinesini kullandığımız zamanlarda çevrede hiç çiçek kalmayarak nektar kıtlığı olduğu dönemlerde süzme ballarını çıkardığımız petekler üzerinde bal bulaşığı bulunduğundan bunları kurutmak ve temizlemek için gündüzün kovanları koymak hatalıdır. Arılar bu durumlarda derhal yağmacılığa başlayarak birbirlerinin kovanlarına girmeye çalışırlar. Güneş battıktan sonra bal bulaşığı bulunan yaş petekleri kovanlara koymalısınız.