uzman arıcılık

8 Ağustos 2016 Pazartesi

BALI  SÜZME İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bal süzme odasının sıcaklığı ortalama 25-300 C derece arasında olmalıdır, 350 C dereceyi geçmemelidir.
Bal Peteğinin üzerindeki sır, sır bıçağı- sır rulosu veya sır tarağı ile alınmalıdır.
Sırı alınmış petekler bal süzme makinesinin dönüş yönüne ters olacak şekilde yerleştirilerek merkez kaç kuvvetinden yararlanılmalıdır.
Bal süzme makinesinin kolu önce yavaş çevrilerek peteklerin 1. yüzeylerinin yaklaşık yarısı süzülür. Daha sonra petekli çerçeve ters çevrilerek diğer yüzeyin tamamı süzülür. Sonra tekrar petek ters çevrilerek ilk yüzeydeki yarım kalan bal süzülür. Böylece peteklerin dönme esnasında parçalanması engellenmiş olur.
Telsiz petekler bal süzme makinesine konursa kırılıp düşebilir.
Hasattan hemen sonra bal yumuşak ve akışkan olacağı için hemen süzülmelidir.

Başkalarının bal süzme makineleriyle bal süzülmemelidir. Çünkü hastalık bulaşma riski olabilir.

3 Ağustos 2016 Çarşamba

PETEKLİ BALLARIN KOVANDAN ALINMASINDA
 NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR


Bal hasadı nektar akımın azalmaya başladığı günlerde yapılmalıdır.
Kovan miktarı ve diğer şartlar da göz önüne alınarak ballı peteğin en az 3/4 'ünde yani %75'inde bal dolu gözler sırlanmış ise hasat etmek uygundur.
Bütün peteklerin olgunlaşması beklenmeden  olgunlaşan petekler alınmalıdır. Böylece kovan uzun süre açık tutulmaz ve yağmacılığın önüne geçilmiş olur.
Gezginci arıcılıkta arılar nakledilmeden bal hasadı yapılmalıdır.
Nektar akımı yavaşladığında bal alınmaz. Bu bal kışın arılar için bırakılmalıdır.
Nektar akımı bittikten sonra hasat yapılırsa yağmacılık artar.
Bal hasadı , arıların hırçın olmadığı  ve yağmacılığın az olduğu  sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.
Bal Hasadı için ilk önce uçuş deliğinden kovana duman verilir, kovan kapağı kaldırılır ve örtü tahtalarının aralarından duman verilerek arılar sakinleştirilir.
Ballı peteklerin arıları silkelenir, petekte kalan arılar fırça ile temizlenir, petekli bal taşıma sandığına yerleştirilir.
En önemli nokta kovandaki fazla balın alınmasıdır
Bal süzme işlemi akşamleyin yapılmalıdır