uzman arıcılık

11 Mart 2016 Cuma

İLKBAHARDA YAPILMASI GEREKEN ÇERÇEVE KONTROLÜ

Arılı ve ballı çerçeveler temiz bir kovana yerleştirilmelidir. Kovan temizlendikten ve kuruduktan sonra çerçeveler tekrar eski kovana konulmalıdır.
Ana arı düşerse de kovanın içine düşsün diye çerçeveler kontrol sırasında kovanın üzerinde tutulmalıdır.
Yavrulu çerçevelerdeki yavruları üşütmemek için tek tek alınıp tekrar çerçeveler aynı yerine konulmalıdır.
Siyah petekli çerçeveler alınıp eritilerek mum yapılabilinir. Çünkü siyahlaşmış peteklerde yavru gözleri küçülür. Bunlarda bakteri ve mantar sporları barındırıyorsa larvalar iyi gelişemez. Açık renkli yeni peteklerle çalışılmalıdır.
 Kırılmış, esmerleşmiş çerçevelere ana arı yavru bırakmak istemez bu sebeple kötü çerçeveler alınıp yerine yenisi konulmalıdır.
Geçen yıldan kalma petek verilmeyecekse yeni petekler son konulmalıdır.
Kovandaki petekler eksik veya kırılmışsa işci arılar bu peteklere erkek arı gözü yaparlar kovanda erkek arı çoğalır.
Kovanda 4-5 çerçeveden fazla arılı çerçeve var ise arının durumu iyi demektir. 4-5 çerçeveden az ise birleştirme yapılmalıdır.
Kovanda işçi arı ne kadar fazlaysa kovan o kadar fazladır. Kovanda erkek arının fazla olması istenmeyen bir durumdur. Genç  ana arı olursa erkek arı miktarı az olur.

Sır tarağı ile alınan petekler deformedir. Petek derinliği fazla olur ise ana arı yumurta atamaz. Bu sebeple petekler bıçakla traşlanmalıdır.

4 Mart 2016 Cuma

İLKBAHARDA DİP TAHTASININ KONTROLÜ

Kovan kapağı yavaşça kaldırılır kovanın içine üstten hafifçe körükle duman verilir. Çerçeveler propolis ile kaplı olacağından el demiri ile çerçeveler çıkarılır ve kontrollere başlanır. İç kapaktaki arılar kovana girsin diye iç kapak gire konur. Hafif duman verilerek kovanların kuluçkalıkları dip tahtasından ayrılır ve temizlenir.  Olabildiğince çabuk yapılmalı bu işlemler.
Temizlikten sonra dip tahtası çıkarılır, ölmüş arılara bakılır. Ölü arıların bir su bardağı kadar olması normaldir.

Dip tahtasından temizlenen artıklar ya gömülmeli ya da yakılmalıdır. Kovanın çevresine bırakılırsa yağmacılığa sebep olabilir. Dip tahtası arılar uçuşa çıktığında değiştirilmelidir.
Dip tahtasında petek kırıntıları varsa kovanda açlık olasılığı var demektir.
Dip tahtasında şeker kırıntısı var ise bal donmuş demektir arılara şurup verilmelidir.
Çiçek tozu varsa ana arının yumurta yapması için yeni çerçerve konulmalıdır.
Kovan içinde ve uçuş tahtasında dışkı varsa dizanteriden şüphelenilmelidir.
Dip tahtasında güve kozaları varsa bu petekler alınmalı ve yerine temiz ballı çerçeveler konmalıdır.
Dip tahtasını dezenfekte  etmek için % 5’lik sodalı su  ile veya hidrojen peroksitli su ile silinmelidir.

 

2 Mart 2016 Çarşamba

İLKBAHARDA  KOVANLARDA YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER

   Erken ilkbaharda hava sıcaklıkları düşükse kovanlar dışarıdan kontrol edilmelidir. Akşamüzeri bütün arılar kova girdikten sonra kovana hafifçe vurularak kovandan gelen sesler dinlenmelidir. Gelen ses güçlüyse arı kolonisinin güçlü olduğu, ses zayıf geliyorsa veya hiç ses gelmiyorsa koloninin zayıf olduğu ya da söndüğü anlamına gelir. Zafıf ses geliyorsa koloni anasız da kalmış olabilir.
   Kovan içinden kuru yaprak sesi gelmesi, dip tahtasının üzerinde petek kırıntıları ve ölü arı varsa bu koloninin aç kaldığına işarettir.


   Erken ilkbahar bakımı, bölgelerimize göre değişkenlik gösterse de, Türkiye’de genellikle mart ayının      başında yapılır.  Özellikle erik ağacının çiçeklenmesi ilkbahar kontrolleri için bir işarettir.
 Sıcaklıklar 15-20 0 C olduğu bir günde saat 11-15 arası, güneşli bir günde kovanlar açılabilir.
1-Yağmurlu, soğuk,  rüzgarlı günlerde kovanlar açılmamalıdır. 
2-Kovanı açmadan önce malzemeler hazırlanmalı, sakin hareket edilmeli, parfüm benzeri esanslar                    kullanılmamalıdır.
3-Güneşli ve sıcak bir günde açılan kovanlara maskesiz gidilmemelidir.
4-Körük yakılmalı, çalışma yaparken uçuş deliği kapatılmamalıdır.
5-Çalışırken Güneşi arkamıza almalıyız.
6-Sakin ve yavaş çalışmaya başlamadan önce kovan kapalıyken giriş deliğinden duman verilmelidir.
7-Ana arının ikinci çerçevede olma ihtimali az olduğu için kontrollere ikinci çerçeveden başlanmalıdır.
8-Ballı petekler dışarıda bırakılmamalı, şerbet etrafa dökülmemelidir. Yağmacılığa sebep olur.
9-Yavruları üşütmemek amacıyla kovan kapağı 5-15 dakika açık bırakılmalıdır. Arılık üşürse larva ve pupa      dönemindeki arılar ölür. Arılarda yavru üretimi azalır.
10-Kovana girip çıkan arılara bakılmalı, yağmacılık var mı? bakılmalı, kovan çevresindeki zararlı hayvanlara      bakılmalı,uçuş tahtasında nosema, sarı renkli dışkı(dizanteri belirtisidir) var mı? bakılmalıdır.
11-Kovanlara rüzgar zarar veriyor mu? Bakılmalıdır.