uzman arıcılık

27 Nisan 2016 Çarşamba

ANA ARI VERİLECEK KOVANIN ÇERÇEVELERİNİN SIRALAMASI

1- Ballı, 2-Polenli, 3- Kapalı yavrulu, 4- Açık yavrulu, 5- Ana arı kafesinin yerleştirildiği açık yavrulu çerçeve, 6-Şurupluk sıralamasıyla konulmalıdır.

Ana arı 75 yumurtlamadan sonra dinlenmeye çekilir. Bu süre zarfında genç işci arılar ana arıyı ağzıdan beslerler.
Fakat 2-12 günlük işci arı yoksa ana arı beslenemez  ve işci arılar ana arıyı öldürürler.
Sonra da yalancı ana arı yaparlar. Bu durmda yalancı ana arı silkelenerek kovandan uzaklaştırılmalı ve kovana genç işci arılı çerçeve takviyesi yapılmalıdır.

Arılar ilkbaharda oğul igüdüsüyle 100 civarında ana arı hücresi oluşturur. Bu sebeple oğul üretimi olmayan koloniler oluşturulmalıdır.
Ana arı gözü olan kovanlarda arı oğla gitmeden 4 çıtası bölünüp ayrı bir kovana alınarak yeni bir koloni oluşturulmalıdır.Bu ayrılan koloniye yeni ana arı verilmelidir.

Ana arısız kovanlarda yavru ve döllü yumurta olmayacağından yeni ana arı verilen kovana genç işci arılı çerçeve nakli yapılmalıdır.

Ana arısı ölen kovan kendi anasının  oluşması beklenir ve tarlacı arıların meydana gelmesi 60 günü geçer. Bu da mevsimin geçmesi demektir. Yani geç kalınmış olur.
Bunu önlemek için ruşet kovanlarda üretülen ana arı kovana verilmelidir.

Kovanda ana arının yeni ve kaliteli olduğunu  peteğe bakarak anlayabilirsiniz. Petekte düzenli ve kapalı yumurtalar olmuşsa bu kovanın ana arısı verimli ve genç demektir.


11 Nisan 2016 PazartesiANA ARISIZ KOLONİLERE ANA ARI VERME

Kovanlardaki ana arı yaşlı ise öldürülmesi gerekir. Yaşlı ana arı düzenli olarak yumurta atmaz. Düzensiz olarak aralıklarla sağa sola yumurta atar. BU şekilde ana arının yaşlı olduğunu anlayabilirsiniz.
Öldürülen yaşlı ana arı kovandan atıldıkdan 4 gün sonra kovanda bulunan tüm ana arı memeleri imha edilir.
Ana arı kafesi iki açık yavrusu olan kuluçkalık çerçevelerin arasına çıkış deliği üstte olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Ana arının kokusu kovana hakim oluncaya kadar ana arı kafesten çıkarılmaz. Ana arı kafesinde işci arı bulunmamalıdır. Çünkü yabancı işci arılar koku salgılar ve kovandaki diğer işci arılar bu kokudan dolayı alarma geçerler. Bu durumda yeni ana arıyı kovana kabul ettirmeyi zorlaştırır. 3-4 gün sonra işci arılar yeni ana arıya alışırlar.
Ana arı verilmeden 1 gün önce ve ana arı verildikten bir kaç gün sonra teşvik şuruplaması yapılır. Ana arı kafesinde iken işci arılar ana arıyı besleyebilmelidir ama ana arı kafesine girmemeler.
Ana arı verilen kafes 3-4 gün rahatsız edilmemelidir.
Ana arı bu süre zarfında etrafa koku yayarak kendini kabul ettirir. Ana arısız kovanda işci arılar saldırganlaşır, düzensiz çalışırlar. İşci arılar aynı zamanda ana arı yüksüğü yaparlar. Yapılan bu 3-4 yüksükten sadece bir ana arı kalır. İşci arılar diğer yüksüklerin etrafını çevirerek ısının yükselmesini sağlayıp ana arıları öldürmüş olurlar.
Kovana Ana Arı Verme:
Ana arı verilecek kovanda yalancı ana arı, ana arı, ana arı yüksüğü ve günlük yumurta olmamalıdır. Ana arı verilecek koloni 5-6 çerçeveli olmalıdır.
Ana arısız 6 gün beklenir, 6 gün sora varsa kovandaki bütün ana arı yüksükleri bozulur.
Kafesteki işci çıkarılr çıkarıldıktan sonra ana arı açık yavru gözlü 2 peteğin arasına verilir. Ana arı kafesinin  kek kısmı aşağıya bakmalıdır. 1 gün sonra ana arı kafesten çıkarılır. Kabul edilmezse tekrar kafese alınır 1 gün daha beklenir ve tekrar kafesten çıkarılır.
Güçlü Kolonilere Ana Arıyı Kabul Ettirmek:
Güçlü koloniye ana arıyı kabul ettirmek için koloni önce ikiye bölünür. Anasız kalan koloniye ana kazandırılır.  Koloni tekrar birleştirilir.7 Nisan 2016 Perşembe

İLKBAHARDA   ANA  ARI  KONTROLÜ

Kovanlarda ana arı aranmalı, bulmak için kalabalık peteklere bakılmalıdır.
Arılar polen getiriyorsa ve günlük yumurta varsa ana arıyı aramaya gerek yoktur. Fakat günlük yumurta –larva yoksa ve erkek arı gözleri çoğalıyorsa – ana arı yoksa kovanda yalancı ana tehlikesi var demektir. Kovana ana arı verilmelidir.
İlkbaharda ANA ARI kontrolünde;
1-Peteklerde erkek arı gözü fazlaysa ve yumurtalar dağınık bir şekilde ise ANA ARI YAŞLIDIR.  Daha  sonraki  ana arı yetiştirme dönemlerinde bu koloninin ANA ARISI değiştirilmelidir.

2-Peteklerde yumurta yoksa ama ana arı varsa bu ana YENİ ANA ARIDIR. Çiftleştikten sonra        yumurtlayacaktır.
3- Yumurtalı kısmın alt kenarında ana arı memesi var ise OĞULA gidecektir.
Kovanınız iki katlı ise koloniler kışı genellikle üst katta geçirebilir. Bu sebeple arıların nerde kışladığı belirlenmelidir. Daha sonra çerçeveler hızlıca kontrol edilip çerçevelerde yavru olup olmadığına bakılmalıdır. Yeterince kuluçkalıkta yavru varsa ana arının var demektir.
Erken ilkbaharda ana arı yetiştirilmediği için bu dönemde ana arısız oldukları tespit edilen güçlü veya zayıf koloniler, ana arısı iyi zayıf kolonilerle birleştirilmelidir.
Ana arısı olmayan kovanlar her gün 1 metre ana arısı olan zayıf kolonili kovana yaklaştırılmalıdır. Yaklaştırma gerçekleşince ana arısı olan kovana bir rampa konur ve diğer kovandaki arılar buraya silkelenir.
Oğul verecek kovanlar güçlü olur. Bu kovanlardan zayıf kovanlara takviye yapılabilir. Zayıflayan bu kovanlara ballık takviyesi yapılabilir.