uzman arıcılık

6 Ocak 2016 Çarşamba

ANA ARISI OLMAYAN BİR KOVANDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER


   HAZIR ANA ARI kovana verilebilir. Hazır bulunan bir ana arı kovanda yumurtlamaya hemen başlar. Hazır ana arı bulabilmenin en kolay yolu ya ruşet kovan bulundurmak ya da ana arı temin edebileceğiniz yerden getirttirmektir.
  Döllü ana arı hazırlanan yapay oğla birkaç saat sonra da verilebilir, dört gün sonra da verilebilir. Eğer 4 gün beklenicekse tüm ana arı memeleri yok edilmelidir.
  HAZIR BİR ANA ARI MEMESİ verilebilir. Oğul vermeye hazırlanan veya anasız bir kovanda kendiliğinden oluşan ana arı memelerinin uygun olanları ana arı verilecek kovanlarda kullanılabilir.Fakat bu gözlerden çıkacak olan ana arıların yumurtlamasına kadar geçen süre kayıp zamandır.
  YUMURTALI veya GENÇ LARVALI PETEK verilebilir. Yumurtalı ve larvalı petek verme yoluyla ana arı kazandırma da uzun zaman isteyen yöntemlerdendir. Bu yöntemi kullanmak isteyenler kolonilere kuluçka takviyesi yapmalıdır.
  Kovanda yumurtlayan ana arı olduğu halde koloni ana arı memeleri yapabilir. Ana arı ne        kadar verimli olursa olsun çok sayıda ana arı memesinin ya da ana arı gözlerinin  bulunması koloninin oğul vermeye hazırlandığının göstergesidir.
  Eğer ana arı gözleri  peteklerin merkezinde oluşuyorsa bu ana arının verimsiz olması sebebiyle  koloninin ana arıyı değiştirmeye hazırlanıyor demektir.
  Genellikle koloni ana arı değiştirme işlemini oğul vererek gerçekleştirir. Mevsimin ilk oğlu eski ana arı ile çıkmakta böylece oğul veren koloni ana arıyı gençleştirmektedir.
  Eğer ana arı gözleri oğul verme amacıyla oluşmuşsa ilk olarak oğul verme sebepleri ortadan kaldırılmalı ve ana arı gözleri kesilerek yok edilmelidir.

  Ana arı gözü ana değiştirmek amacıyla yapılmışsa ana arı hazır bir ana arıyla değiştirilmeli ve ana arı gözleri yok edilmelidir. Elinizde hazır ana arı yoksa ana arı gözleri yine de kesilmelidir. Çünkü verimsiz ana arı değişmediği sürece ana arı gözü oluşumu kendini tekrarlıyacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder