uzman arıcılık

18 Mayıs 2016 Çarşamba

İLKBAHARDA YAVRU BÜYÜTMENİN KONTROLÜ
                                                                                                                                                        
İlkbaharda kuluçkalık faaliyetleri incelenerek yavru büyütmenin düzenli yürüyüp yürümediği kontrol edilmelidir.
Bir kovandaki arı miktarı mevsimlere göre değişkenlik gösterir. Gözlerde yumurta veya genç larvaların bulunması , kovanda ana arının var olduğunu ve yavru büyütmenin devam ettiğini gösterir.
Gelişmekte olan yavru arıların çerçeve üzerindeki dağılımına göre ana arının yalancı mı? yaşlı mı? olduğu tespit  edilir ve gerekirse kovana yeni ana arı verilmelidir. Eğer kuluçkalıkta 10 çerçeveden 7-8 tanesi yavrulu ise bu ana arının iyi olduğunu ve yavru büyütmenin düzenli olduğunu gösterir.
Hepimizin bildiği gibi ilkbahar çiçek mevsimidir. Fakat hava sıcaklıkları istenildiği gibi olmadığında arıların uçuş saatleri sınırlıdır. Kovanda bu işi yapacak işçi miktarı azdır.
Ana arı da kovan içindeki polen ve nektar miktarına göre yumurtlama yapar. Bol gıda varsa fazla yumurtlar.
Ana arıya dışarıda bol gıda varmış hissini vermek ve ana arıyı daha fazla yumurtlatmak için erken ilkbaharda kovanda bal olup olmamasına bakmadan teşvik şuruplaması verilmelidir. Bu şuruplama arıların kısa zamanda çoğalmasını ve bol ürün vermesini sağlar.
Kovanda bol gıda bulunmazsa işci arılar yavruları petek gözlerinden çıkartır ve ölüme terk ederler. Bunun olmaması için teşvik şuruplamalarına devam etmek gerekir.
Mesela 15 Nisanda teşvik şuruplaması yapılırsa ana arı 5-6gün sonra yumurtlamaya başlar. 21 gün sonra yani  11-12 mayısta genç işci arılar petek gözlerinden çıkarlar ve 21 gün sonra yani 1 haziranda polen ve nektar toplayan tarlacı arılar olarak kovan dışına çıkarlar.
İyi miktarda genç işci arı yetiştirmek ;
1-Uygun çevre şartlarına, 2- Genç ve verimli ana arıya, 3- Yeterli ve kaliteli bal ve çiçek tozuna bağlıdır.
Kovanı beslemeye bal akımından 42 gün önce başlanmalıdır ki tarlacı arılar güçlü ve aktif bir şekilde bal ve çiçek tozu toplayabilsinler. Ancak bitkilerde bal akımı başlamadıysa şurup vermeye devam edilmelidir ki arılar aç kalıp ölmesinler.
Arı ölümlerinin dışında eğer gerekli tedbirler alınmaz ise koloniler oğula gider. Oğula giden kovanda zayıf kalır.
 İlkbaharda ana nektar akımı 3-4 hafta sürer. Yağmurlardan sonra birkaç hafta daha  ana nektar  akımı devam eder.  Ana nektar akımı sırasında oğul alma ya da bölme yapmak yanlıştır. Ana nektar akımından sonra bölme yapılarak koloni çoğaltılmalıdır. Şeker şurubuyla besleme yavru yetiştirme üzerine etkilidir.

Koloniler her akşam veya iki günde bir 250 gram şurupla beslenirse yağma ihtimali azalır. Yemlikler üstte veya kovan uçuş deliğine monte edilebilir.Kovanda 4-5 kg bal var ise  kek veya şurupla besleme yapılmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder