uzman arıcılık

2 Mart 2016 Çarşamba

İLKBAHARDA  KOVANLARDA YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER

   Erken ilkbaharda hava sıcaklıkları düşükse kovanlar dışarıdan kontrol edilmelidir. Akşamüzeri bütün arılar kova girdikten sonra kovana hafifçe vurularak kovandan gelen sesler dinlenmelidir. Gelen ses güçlüyse arı kolonisinin güçlü olduğu, ses zayıf geliyorsa veya hiç ses gelmiyorsa koloninin zayıf olduğu ya da söndüğü anlamına gelir. Zafıf ses geliyorsa koloni anasız da kalmış olabilir.
   Kovan içinden kuru yaprak sesi gelmesi, dip tahtasının üzerinde petek kırıntıları ve ölü arı varsa bu koloninin aç kaldığına işarettir.


   Erken ilkbahar bakımı, bölgelerimize göre değişkenlik gösterse de, Türkiye’de genellikle mart ayının      başında yapılır.  Özellikle erik ağacının çiçeklenmesi ilkbahar kontrolleri için bir işarettir.
 Sıcaklıklar 15-20 0 C olduğu bir günde saat 11-15 arası, güneşli bir günde kovanlar açılabilir.
1-Yağmurlu, soğuk,  rüzgarlı günlerde kovanlar açılmamalıdır. 
2-Kovanı açmadan önce malzemeler hazırlanmalı, sakin hareket edilmeli, parfüm benzeri esanslar                    kullanılmamalıdır.
3-Güneşli ve sıcak bir günde açılan kovanlara maskesiz gidilmemelidir.
4-Körük yakılmalı, çalışma yaparken uçuş deliği kapatılmamalıdır.
5-Çalışırken Güneşi arkamıza almalıyız.
6-Sakin ve yavaş çalışmaya başlamadan önce kovan kapalıyken giriş deliğinden duman verilmelidir.
7-Ana arının ikinci çerçevede olma ihtimali az olduğu için kontrollere ikinci çerçeveden başlanmalıdır.
8-Ballı petekler dışarıda bırakılmamalı, şerbet etrafa dökülmemelidir. Yağmacılığa sebep olur.
9-Yavruları üşütmemek amacıyla kovan kapağı 5-15 dakika açık bırakılmalıdır. Arılık üşürse larva ve pupa      dönemindeki arılar ölür. Arılarda yavru üretimi azalır.
10-Kovana girip çıkan arılara bakılmalı, yağmacılık var mı? bakılmalı, kovan çevresindeki zararlı hayvanlara      bakılmalı,uçuş tahtasında nosema, sarı renkli dışkı(dizanteri belirtisidir) var mı? bakılmalıdır.
11-Kovanlara rüzgar zarar veriyor mu? Bakılmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder